Φωτοβολταικα και εγκαταστασεις

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

pv-articleheader-pvsystems

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδανική για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς διαθέτει μεγάλη ηλιοφάνεια. Επενδύοντας σε σύγχρονα συστήματα φωτοβολταϊκών, μικρής ή μεγάλης κλίμακας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, η απόδοση είναι μεγάλη επιτυγχάνοντας άμεση απόσβεση του αρχικού σας κεφαλαίου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο άρχισε να αξιοποιείται στα τέλη της δεκαετίας του '50 καθαρά για πρακτικούς λόγους και χρησιμοποιήθηκε σε διαστημικές εφαρμογές. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλευόμενο την ακτινοβολία του ήλιου. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτουν.

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, που τα τελευταία χρόνια ήρθε και στην Ελλάδα με το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στις στέγες", είναι αναμφισβήτητα μια πρόκληση που θα δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, την οικονομία των νοικοκυριών, την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας και την εμπέδωση της οικολογικής συνείδησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας αποτελούν σήμερα τη λιγότερο παρεμβατική και ρυπογόνα μέθοδο παραγωγής ενέργειας. Αποτελούν την πιο φιλική προς το περιβάλλον Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα αναφέρονται πιο κάτω:

  • Δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Η ηλιακή ενέργεια είναι η πιο αξιόπιστη ενεργειακή πηγή
  • Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής
  • Η λειτουργία του συστήματος είναι αθόρυβη
  • Έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης
  • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες
  • Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου
  • Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης δίνοντας τη δυνατότητα πώλησης τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας στην ΔΕΗ ή σε άλλους μεταπωλητές ηλεκτρικής ενέργειας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα φωτοηολταϊκά συστήματα εξυπηρετούν πλήθος αναγκών ανάλογα με το μέγεθος τους. Μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ενεργειακές ανάγκες ενός σπιτιού ή ακόμα και μιας μικρής πόλης. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται αναφέρονται παρακάτω:

Φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας. Η απαιτούμενη κατανάλωση κυμαίνεται από 1mW έως 100 Wp και καλύπτουν ανάγκες όπως αυτές των τροχόσπιτων, των εξωτερικών φωτισμών κήπων και σπιτιών, μικρά ψυγέια ή τηλεοράσεις

Φωτοβολταϊκά συστήματα μεσαίας κλίμακας. Η απαιτούμενη κατανάλωση κυμαίνεται από 100 Wp έως 200k Wp και καλύπτουν τις ηλεκτρικές ανάγκες κατοικιών, μικρών οικισμών, συστήματα καθαρισμού νερού ή αφαλάτωσης, συστήματα εξωτερικού φωτισμού δρόμων, συστήματα σηματοδότησης της οδικής κυκλοφορίας και της ναυτιλίας

Φωτοβολταϊκά συστήματα μεγάλης κλίμακας.Τα συστήματα αυτά είναι διασυνδεδεμένα στο κύριο ηλεκτρικό δίκτυο και η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται απευθείας σ’ αυτό. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι από 50kWp και άνω Η πιο διαδεδομένη κατηγορία φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, είναι αυτή που αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις κατοικίες και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια κυμαίνεται από 1,5kWp έως και 20kW ποσό εκ του οποίου καλύπτονται άμεσα οι καταναλώσεις του κτιρίου και η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.